Sint-Niklaaskerk van Le Roeulx

  • Photo Dimitri Deblander

Inleiding

Naast die van de abdij Saint-Feuillien bezat Le Roeulx al sinds de 12de eeuw een kerk. Maar die moest over de eeuwen heen meerdere keren gerestaureerd en heropgebouwd worden wegens stormen of branden. Door de « concurrentie » die tussen de abdij en de kerk van de stad heerste waren er veel ruzies over het financieren van verscheidene herstellingen.

De huidige kerk, van primaire gothische stijl, werd nogal recent gebouwd, namelijk in de 19de eeuw.

Ze werd in 1869 voltooid en haar bouw werd in grote mate door de familie de Croÿ gefinancierd. Meerdere gedenkstenen ter ere van verschillende leden van de prinselijke familie getuigen daarvan.

De Prins de Croÿ legde toen een aantal voorwaarden op : een podium voor de prinselijke familie evenals een private kapel die nog altijd zichtbaar zijn aan de linkerhand van het koor.

Een grafsteen daterend van 1404 (het gaat om de oudste gebeeldhouwde steen van Le Roeulx) werd in de muur ingebouwd nabij de westelijke ingang van het gebouw ; die grafsteen vertegenwoordigt een religieus plaatje en het is niet onmogelijk dat het ook van de abdij afkomstig is.

Hetzelfde zou gelden voor de marmeren kolom van de lessenaar in de vorm van een adelaar die in het koor van de kerk staat. De adelaar zelf dateert daarentegen van het begin van de 20ste eeuw.

Aan de rechterhand van het koor staat het altaar gewijd aan Sint-Feuillien en in de onmiddellijke nabijheid bevindt zich een relikwie van de Heilige (zijn onderkaak).

De kerk van Le Roeulx, die Sint-Niklaas als patroonheilige heeft, werd in het begin van de eeuw twee keer gerestaureerd. Onder de kerkelijke voorwerpen die nog in gebruik zijn vindt men een prachtig monstrans daterend van 1542 en dat bezit was van de abdij Saint-Feuillien.

Ligging

Place de la Chapelle
7070 Le Roeulx