Oude huizen

Inleiding

Zoals breed beschreven in de verschillende pagina’s van deze site is Le Roeulx geen recente stad. Het bestaat al ongeveer 900 jaar en in die hoedanigheid is de stad er trots op interessante getuigenissen op het vlak van het historisch erfgoed te bezitten. Onder deze vindt men enkele huizen die speciale aandacht verdienen, daar zij duidelijk interessant zijn voor de kennis van ons verleden. De kleine lijst die hieronder volgt is uiteraard allesbehalve compleet maar ze geeft voldoende idee van de rijkdommen van de stad in dit verband.

Maison des Chapelains

Het Huis van de Kapelanen (Maison des Chapelains) dat in het begin van de 18de eeuw gebouwd werd, werd oorspronkelijk in twee woningen met twee tuinen verdeeld. Het werd door de familie de Croÿ opgericht en was bestemd om twee kapelanen – geestelijken uit de abdij – te herbergen. Het bevindt zich place de la Chapelle in Le Roeulx.

ancienne auberge de Montauban

Gebouwd op het einde van de 18de eeuw op een terrein van de abdij Saint-Feuillien vertoont de oude herberg van Montauban (auberge de Montauban) een prachtige poort daterend van de bouw zelf. Zij bevindt zich chaussée de Soignies in Le Roeulx.

Maison espagnole

De Grote Markt van Le Roeulx is natuurlijk rijk aan oude huizen waaronder het Spaans Huis (Maison espagnole) gebouwd in 1727 zoals blijkt uit het wapen boven de ingangsdeur.

Maison du Cornet

Het Huis van de Hoorn (Maison du Cornet) bevindt zich ook op de Grote Markt van Le Roeulx. Het gaat om een voormalig hotel dat reizigers en paarden verwelkomde. Sommige delen van het gebouw dateren van de 16de eeuw.

Maison Saint-Nicolas

Zeer oud is ook het Sint-Niklaashuis (Maison Saint-Nicolas) dat zich in de nabijheid bevindt, nog altijd op de Grote Markt. Het gaat ook om een voormalig hotel.

Auberge de l Epee

Vandaag nog steeds een café dateert de voormalige Herberg van het Zwaard (Auberge de l’Épée) van de 16de en 17de eeuwen. Het is gelegen in de Grand-Rue van Le Roeulx.

Petit Chateau

Al heel lang wordt een ander gebouw Klein Kasteel (Petit Château) genoemd. Het volgde op het bewakershuis van het park van Sablimont dat jachtgebied van de Graven van Le Roeulx was. Het huidige gebouw dateert van de 18de eeuw maar heeft zijn oorspronkelijke dak met vier dakschilden niet meer. Het is gelegen boven aan de Drève du Petit Château in Le Roeulx.

Ligging