Natuurgebied van Thieu

Het natuurgebied van Le Roeulx wordt plaatselijk “Les près à Thî” genoemd. Het is voor een deel gelegen in de dorpen van Thieu en Havré, met een gehele oppervlakte van ongeveer 30 hectaren. Het is een beheerd natuurgebied, wat betekent dat er er vaak beheerswerkzaamheden uitgevoerd worden om de biodiversiteit van het gebied te behouden. Die werkzaamheden gebeuren volgens de goede raden van een beheerscomité.

Een deel van het natuurgebied wordt beheerd volgens de methode van de zogenaamde extensieve weiden dankzij drie Galloway koeien die door een naburige landbouwer verzorgd worden. Recentelijk waren er enkele rossige schapen uit de Ardennen toegevoegd. Dit is een landars die met uitsterven bedreigd wordt hoewel het perfect is om weinig productieve gronden zoals natuurgebieden te valoriseren en beheren.

Een paar zeldzaam geworden dierensoorten reproduceren zich daar. Je kan er bijvoorbeeld de volgende soorten observeren:

 • de kamsalamander,
 • de rugstreeppad,
 • de vroedmeesterpad,
 • de wintertaling,
 • de kuifeend,
 • de blauwborst,
 • de muskusboktor,
 • of nog de blauwvleugelsprinkhaan

Het natuurgebied is ook rijk aan verschillende milieucompartimenten die zijn biodiversiteit verzekeren:

 • overstroomde wilgenplantage,
 • zeggeveld,
 • vijvers,
 • tijdelijke plassen,
 • rietvelden
 • en droge graslanden

In het verleden bestond dit gebied uit graslanden die regelmatig overstroomd werden door de grillen van twee beken die vandaag gekanaliseerd zijn: de Haine en de Thiriau du Luc. Het eerste deel van het natuurgebied werd in 1987 gecreëerd op de basis van voormalige sjlamafval. Het werd later vergroot door er naburige vochtige gebieden bij te voegen. Het natuurgebied werd in het Europese Natura 2000-netwerk bijgevoegd als Speciale Beschermingszone. Het maakt ook deel uit van een breed programma van de vereniging RNOB (Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique) dat tot doel heeft de laatste moerassen van de Haine-vallei te beschermen.

Bron van de franse tekst : Wikipedia